Шилдэг “Эко барилга 2016”

Байгальд ээлтэй, эдийн засгийн хэмнэлттэй нөөцөөр баригдсан, тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн шинэлэг, дэвшилтэт эко технологитой, барилгын насжилтыг ирээдүйд илүү сайжруулах санааг бодолцсон барилгыг сонгоно. 2016 онд ашиглалтад орсон байх.


Бүртгүүлэх

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.