Шилдэг “Эрүүл мэндийн цогцолбор 2016”

Үйл ажиллагаа, гадаад дотоод тохижилт, үзэмж, аюулгүй байдал зэрэг эрүүл мэндийн байгууламжид байх ёстой шаардлагыг хангасан, өндөр түвшний үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн бүх төрлийн эрүүл мэндийн барилга, байгууламжийг (эмнэлэг, клиник, сувиллын газар, эрүүл мэндийн шинжилгээний лаборатор) энэ шалгаруулалтад хамруулна. 2016 онд ашиглалтад орсон байх.


Бүртгүүлэх

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.